Kaynak

Tüm kaynaklı üretim EN ve ASME normlarına göre sertifikalandırılmış kaynakçılar tarafından uygun bulunan PQR ve WPS lere gerçekleştirilir.